Huisregels

Hier treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind bij ’t Rakkertje.
De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviseren u dan ook het pedagogisch beleidsplan te lezen, zodat u ook de achterliggende gedachte van de huisregels kent.
Bij de totstandkoming van de huisregels heeft de oudercommissie van ’t Rakkertje een waardevolle bijdrage geleverd.
In het belang van de functionaliteit van dit document zijn de regels kort en bondig geformuleerd.

  • Basisregels
  • Huisregels alfabetisch