Kinderdagverblijf ’t rakkertje
Kroostweg 33a
3704 AE Zeist
Kvk 30099071

Privacy statement

Wet en regelgeving

U leest op dit moment de privacy verklaring van KDV ’t Rakkertje. Kinderdagverblijf ’t Rakkertje is kleinschalig kinderdagverblijf dat vanaf juli 1995 kinderopvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.

Wij volgen de Algemene verordening Gegevens bescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de EU. De AVG gaat per 25 mei 2018 van kracht.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u doormiddel van het inschrijfformulier op onze website een opvang dag aanvraagt dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KDV ’t Rakkertje. Deze worden hieronder toegelicht

Contact met u opnemen
Het behandelen van uw aanvraag
Een contract op te stellen
Het sturen van facturen en het uitvoeren van automatische incasso’s
Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen
Te voldoen aan de AVG
Het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast indien er nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht voor om waar nodig, door wetswijzigingen of rechtspraak, wijzigingen aan het brengen in het privacy statement.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer dan nodig bewaard voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen. Indien uw gegevens niet meer bewaard dienen te blijven zullen deze vernietigd worden.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of gemeente. De gegevens worden zorgvuldig behandeld en zullen alleen gebruikt worden indien noodzakelijk.

Directie KDV ’t Rakkertje

Zeist, mei 2018